Đồng phục học sinh

Đồng phục học sinh bao gồm đồng phục học sinh tiểu họcđồng phục học sinh cấp 1đồng phục học sinh cấp 2đồng phục học sinh cấp 3. Đồng phục học sinh là áo hoặc bộ quần áo được may và in logo theo lớp vào mỗi đầu năm học mới, đối với các trường học hiện nay gần như tất cả đều có quy định chung về đồng phục. Trong đó có đồng phục đi học mỗi ngày và đồng phục thể dục, giúp tạo lên hình ảnh tập thể lớp đẹp hơn.
facebook
messenger
zalo
hotline